Geen producten in je winkelmand.

Het meervoud

Het huis → De  zijn heel duur.
De wafel → De  zijn heel lekker.

Lees eerst de uitleg. Helemaal onderaan staat de oplossing.

meervoud met -en

+en voor de meeste zelfstandige naamwoorden

de bank → de banken
het boek → de boeken
de bloem → de bloemen
de stem → de stemmen

-s wordt –zen

de buis → de buizen
het huis → de huizen

-f wordt –ven

de korf → de korven

-heid wordt –heden

de grootheid → de grootheden
de waarheid → de waarheden

meervoud met -s

+s voor zelfstandige naamwoorden met meer dan 1 lettergreep die eindigen op -e, -el, -en, -er, -em, -ie

De wafel → de wafels
De ladder → de ladders
De keuken → de keukens
De bezem → de bezems

+s voor zelfstandige naamwoorden die eindigen op é, eau:

Het cadeau → de cadeaus
Het café → de cafés

+’s voor zelfstandige naamwoorden die eindigen op –a, -i, -o, -u, -y:

De paraplu → de paraplu’s

+’s voor afkortingen, +’en als afkorting eindigt –s of -x:
tv → tv’s

tv → tv’s
GPS → gps’en
bmx → bmx’en

Het wordt dus:

Het huis → De huizen  zijn heel duur.
De wafel→ De wafels zijn heel lekker.

Zin in Nederlands